ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Επιστροφές προϊόντων δεν γίνονται δεκτές.*

*Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις μετά από επικοινωνία μαζί μας ή λόγω λάθους.( Η επιστροφή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε 2-3 μέρες από την παραλαβή του δέματος, εφόσον έχει προηγηθεί αποστολή φωτογραφικού υλικού που αποδεικνύει το λόγο επιστροφής, αφού εγκριθεί από εμάς για επιστροφή,(επιβαρύνεστε έξοδα αποστολής).